Νικήτρια  για το φίλτρο olympus από τον "Ελληνικό 932" η… 

 

Δανάη Πιπερίδου