Νικήτρια  για το dance club (χορο γυμναστική 6 μηνες) από τον "Ελληνικό 932" η… 

 

Μελάνια Τσαβά