Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 06-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ορίζοντες» (Κηφισιά , Δροσου 1)

είναι:  

Αναστασία Κονταξή