Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 06-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– dance club 

και …

–  body move 

είναι:  

Βαρατάση Χρυσάνθη