Η τυχερή  ακροατης που κέρδισε στις  05-12, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


–  dance club 

– body move  

είναι : 

Βαλέλη Μαρία Χριστίνα