Ο τυχερός  ακροατής που κέρδισε στις 04-09, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"

 

– Δείπνο στο «Ramino» 

 

είναι: 

 

Αψαθάς Γιώργος