Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 03-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


–  γυαλιά αξίας 100 ευρώ  από τα «occhio»  

– Ηπειρωτικο 

είναι:  

Ελπίδα Κωνσταντάρα