Η τυχερη ακροάτρια που κέρδισε στις 26-09, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"

 

 

-body move 

 

– occhio Παπαβασιλείου, είναι: 

 

 

Καμπάνταη Ελίνα