Ο τυχερος που κέρδισε στις 22-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– 3 μέρες στο Negroponde Resort 


είναι :

Θεόδωρος Αργυρός