Νικήτρια  για τα γυαλιά αξίας 100 ευρώ από τα occhio και το φίλτρο Νερού olympus από τον "Ελληνικό 932" η… 

 

Παπαχρήστου Στέλλα