Η τυχερη ακροατής που κέρδισε στις  16-01, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


– one day spa 

ειναι: 

Νικολοπούλου Χρυσάνθη