Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 14 -11, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932” 

– γεύμα στο Όμικρον Μεζέ  

είναι: 

Ροβιθη Αλέκα