Ο τυχερος ακροατης που κέρδισε στις 14 -11, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932” 


– ρούχα αξίας 50 ευρώ από τα body move (Μπελογιάννη 136 Νίκαια, Πειραιώς 58) 

είναι:

Στυλιανος Ξένος