Η τυχερή ακροάτρια που  κέρδισε στις 10 -10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

– πόρτα από τη Nasco 

– dance club 

– φίλτρο νερού olympus 

είναι: 

 

Αντωνία Μπότση