Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 06-06, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

 

Ετήσια συνδρομή για το κέντρο λήψης σημάτων της grgenesis είναι η:

 

Φραγκίσκου Γεωργία