Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 04-07, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

Ramino είναι:

 

 Σοφία Δαβέρου