Ο τυχερός ακροατής  που κέρδισε στις 02-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932" γυαλιά αξίας 100 ευρώ από τα occhio ….  είναι ο :

 

Μάξιμος Καλημάντσαλης