Ο τυχερός  ακροατης  που κέρδισε στις 06-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ορίζοντες»

– body move 

είναι: 

Μπουργάνης Απόστολος