Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 06-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 10 ατόμων στα «Άγραφα» 

είναι:  

Αλεξάνδρα Παππά