Η τυχερή   ακροάτρια που κέρδισε στις 06-12, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…


– 2 ανατομικά στρώματα (διπλό και μονό στις διαστάσεις που θα υποδείξει η νικητρια) τύπου must, αλλά και 3 μαξιλάρι first 3d plus , συνολικής αξίας 1100

ευρώ, από τη Greco Strom…

είναι:

Ζαμπουνίδου Γεωργία