Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 04-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ψαράδες»  

– Ηπειρωτικο 

είναι: 

Κατσούλη Γεωργία