Ο τυχερος ακροατής που κέρδισε στις 30-01, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”,
– δείπνο στους Ορίζοντες
είναι :
Παπαδάτος Ανδρέας