Η τυχερη ακροατής που κέρδισε στις  03-01, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932” 


– γεύμα στο Ramino 

είναι :

Μουρτζίνη Κωνσταντίνα