Ο τυχερός ακροατης που κέρδισε στις  29-11, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


– omikron mezze

είναι :

 Μετζαλίρας Ηρακλής