Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 28-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– δείπνο στο «Άδολο» (Κηφισιά)

– Ηπειρωτικο (τούτα – γλυκά)

είναι:  

Δήμητρα Μοτσοβολέα