Ο τυχερος  που κέρδισε στις 25-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων  στο «Άδολο»  

είναι: 

Αντώνης Καλαϊτζάκης