Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 21-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″….

– δείπνο στους  «Ορίζοντες» 

είναι:  

Ροδά Ιωάννα 


Επίσης, δείπνο στους «Ορίζοντες» κέρδισε ο:

– Δημήτρης Ποτουρίδης (20-02)