Η τυχερη που κέρδισε στις 21-03, από τον «Ελληνικό 932», 2 στρώματα τύπου must  (μονό – διπλό) και 3 μαξιλάρια first 3d plus, 

είναι:
EΛENH KAPAIΣKOΥ