Νικητής για το γεύμα στ“Όμικρον”, από τον "Ελληνικό 932" είναι ο…

 

Σολωμός Δημήτρης