Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 14-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– δείπνο στο «Άδολο» (Κηφισιά)

είναι:  

Τσαγκά Μελπομένη