Νικητής  για τα Άγραφα από τον  "Ελληνικό 932" στις 12-04 είναι ο… 

 

Στυλιανος Ξένος