Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 11-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– body move 

– Ηπειρώτικο 

είναι: 

Κλειώ Αναγνώστου