Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 08-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”  … Γεύμα στο Ramino είναι:

Χριστογιώτη Μαρία