Ο τυχερος ακροατής που κέρδισε στις 03-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. γεύμα στα «Άγραφα» είναι ο :

 

Νικηφόρος Μιχάλης