Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 08-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους «Ορίζοντες» 

είναι:  

Λιάνα Ορφανίδου