Ο τυχερός που κέρδισε στις 05-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου   στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο ρακί Μεζε

– Ηπειρώτικο

είναι: 

Ευτυχης Δημοπουλος