Ο τυχερός που κέρδισε στις 05-04, στην εκπομπή της Σαπφώ Ματσιώρη   στον “Ελληνικό 932″…. 


-δείπνο στο Ομικρον Μεζέ

είναι: 

Σάββας Τσοπανίδης