Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 03-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων στο «Άδολο Κηφισιάς»  

είναι: 

Τσιμογιάννη Ιωάννα