Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 03-05, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– body move 

– occhio   

είναι: 

Μυλωνά Αλέκα