Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 29-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο «Άδολο»  

– Ηπειρωτικο 

είναι: 

Ίριδα Ταμπούκου