Η τυχερη  ακροάτρια που κέρδισε στις 22-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– dance club 

και …

–  body move 


είναι:  

Δέσποινα Τσουκαλά