Νικήτρια  για το Ramino και το blanos bowling από τον "Ελληνικό 932" είναι η…

 

Κωνσταντινα Σοροβού