Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 19-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"

 

– body move 

 

είναι: 

 

Καρδάρα Γεωργία