“ΣΟΦΙΑ ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ”
ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 14/4 , στις 19:00,
κερδίζουν οι ακροατές:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΜΑΤΟΥ
ΕΥΑ ΓΚΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ