Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 12-04, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο 4 ατόμων στο «Άδολο»  

είναι: 

Αραμπατζή Μαρία