Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 01-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους Ορίζοντες 

είναι: 

Χαλκιδου Ρούλα