Η τυχερή ακροάτρια που κέρδισε στις 09-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”

1. Blanos bowling center
2. Ετήσια συνδρομή για το κέντρο λήψης σημάτων της GRGENESIS είναι η:

Αφροδίτη Μπητσοπούλου