Νικήτρια  για το γεύμα στο «Ρακί Μεζέ» από τον “Ελληνικό 932” η…

Διονυσοπούλου Στεφανία