Η τυχερη  που κέρδισε στις Ο4-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στο «Άδολο»,
στην Κηφισιά 

είναι:  

Μαρία Μάλλιου