Η τυχερη  που κέρδισε στις Ο4-03, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους  «Ορίζοντες» 

είναι:  

Κατερίνα Κιντή